Het MSCT als werkgever

De medische staf van Treant is verenigd in het Medisch Specialisten Collectief Treant (MSCT). Een unieke bundeling van krachten van een voltallige ziekenhuisstaf van ca. 280 artsen in één coöperatie. Want het MSCT bestaat uit vrijgevestigde dokters, dokters in dienstverband, apothekers, klinisch- en medisch psychologen en klinisch chemici.

Medisch specialisten

De medisch specialisten en beroepsbeoefenaren in loondienst zijn in dienst bij Laboris Medici BV, onderdeel van het MSCT. De vrijgevestigden zijn via een persoonlijke BV onderdeel van een vakgroep BV.

Samenwerking

Door als dokters gezamenlijk op te trekken in één coöperatie wordt er meer winst behaald op het gebied van kwaliteit en veiligheid, betaalbaarheid en de organisatie van zorg. De samenwerking levert daarnaast gelijkgerichtheid op: gelijkschakeling van belangen en eenheid in beleid. Want dienstverbanders en vrijgevestigden zijn allemaal verbonden aan hetzelfde collectief.