Actueel

Medisch Specialisten Collectief Treant viert eerste lustrum

Op 1 juli 2023 bestaat het MSCT vijf jaar. Alle reden om de jaarvergadering een lustrumtintje te geven!

In plaats van de gebruikelijke agenda stond deze jaarvergadering in het teken van gezondheid en welzijn van medici. Hans Rode, psychiater en auteur van het boek “Het is maar werk”, ging in een interactieve lezing in op de vraag hoe je als dokter goed voor jezelf zorgt. Ook besprak hij, in zijn rol als ambassadeur en één van de grondleggers van ABS-artsen, het onderwerp verslaving onder medici.

Directe aanleiding voor het thema verslaving is dat het MSCT recent het ADM (alcohol drugs medicatie)-beleid heeft geactualiseerd. Het MSCT wil met dit beleid én de lezing van Rode aandacht vragen voor dit onderbelichte thema. Verslaving is immers nog altijd een onderwerp waarop een taboe rust terwijl uit internationaal onderzoek blijkt dat gemiddeld 1 op de 7 artsen hiermee kampt.

Hoe kun je een vermoeden van verslaving of problematisch middelengebruik bij een collega bespreekbaar maken? Rode leidde ons door een aantal scenario’s en deed handreikingen hoe je in dergelijke situatie een gesprek aanknoopt en je collega hulp kunt aanreiken. In verschillende settings oefende hij gesprekken met aanwezige collega’s. Een leerzame en inspirerende lezing!

Het middaggedeelte werd afgerond door voorzitter Frank Kroezen die een terugblik wierp op vijf jaar MSCT en vervolgens de focus richtte op de uitdagingen die het MSCT de komende jaren tegemoet gaat. Hij maakte tevens van het moment gebruik om stil te staan bij de oprichting door de “founding fathers” van het MSCT, Peter Kleingeld en Peter van Aanholt, een cartoon van henzelf te overhandigen. Deze zijn gemaakt door Treant-collega en cartoonist Ben Huisjes.

Het lustrumprogramma werd afgesloten met een zomerse BBQ in de strandtent van Paviljoen Nijstad. Hierbij hebben velen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een cartoon van zichzelf door Huisjes te laten maken waarmee dit moment voor eeuwig is vastgelegd!

Met een 0% biertje in de hand ging Rode in op het thema verslaving.

Sander van Assen oefent een gesprek met een verslaafde collega.

Frank Kroezen spreekt de oprichters van het MSCT, Peter Kleingeld en Peter van Aanholt, toe.