Arbeidsvoorwaarden

Voor de medisch specialisten in loondienst wordt de AMS  gehanteerd. Voor andere beroepsbeoefenaren in loondienst geldt de AMS of de CAO-Ziekenhuizen. Er geldt een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden via het Meer Keuze Systeem Arbeidsvoorwaarden Treant waaronder een vergoeding extra reiskosten woon-werkverkeer. 

De vrijgevestigde medisch specialisten maken afspraken met de eigen vakgroep. De vrijgevestigde specialist start in eerste instantie met een dienstverband bij Laboris Medici BV.

De afspraken tussen medisch specialist, MSCT en Treant zijn geregeld in een individueel deel horend bij de samenwerkingsovereenkomst MSCT – Treant.

Externe links