Missie en visie MSCT

Recht op zekerheid

Mensen met een medisch probleem hebben recht op zekerheid in combinatie met een zo goed mogelijke behandeling die is toegesneden op hun persoonlijke situatie. Een behandeling die naar de laatste medisch wetenschappelijke inzichten wordt uitgevoerd en aansluit op de wens van de patiënt.

Onze missie

De leden van de coöperatie zien het als hun missie om mensen met een medisch probleem – waarvoor medische specialistische kennis nodig is – zodanig te helpen dat hun onzekerheid en fysieke klachten worden weggenomen, of draaglijk worden gemaakt. Zij doen dat door het inzichtelijk maken van het probleem en het vinden van de voor hun medische probleem meest nuttige behandeling.

In overleg met de patiënt voeren zij deze behandeling ‘state of the art’  uit, of superviseren/begeleiden andere zorgverleners bij de behandeling. Zij zijn hiervoor 24/7 beschikbaar.

Kennis en kunde

De coöperatie leden willen hun kennis en de kunde tevens inzetten om medische problemen in een vroegtijdig stadium te onderkennen en waar mogelijk te voorkomen.