Bestuur

Bestuur Medisch Specialisten Collectief Treant (MSCT)

Het bestuur bestaat uit zeven bestuursleden, die allen medisch specialist zijn en bestaan uit: 

  • Frank Kroezen, voorzitter/lid DB (chirurg)
  • Maurice van Staveren, vicevoorzitter/secretaris/lid DB (ziekenhuisapotheker)
  • Pieter van der Vleuten, penningmeester/lid DB (cardioloog)
  • Sander van Assen, algemeen lid (internist)
  • Niels Gritters, algemeen lid (intensivist)
  • Rianne Kofman, algemeen lid (revalidatiearts)
  • Mirjam Wijnandts, algemeen lid (klinisch psycholoog)