Samenwerkingsverband met Treant

Unieke samenwerking ziekenhuisstaf Treant

Medisch specialisten per 1 juli 2018 verenigd in MSCT

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren en goed in te kunnen inspelen op veranderingen in de zorg als geheel en bij Treant in het bijzonder, besloten de medisch specialisten van Treant Zorggroep hun krachten te bundelen. Per 1 juli 2018 zijn zij verenigd in het Medisch Specialisten Collectief Treant. Een unieke eenwording op deze schaal in één coöperatie van de voltallige ziekenhuisstaf. Want het MSCT bestaat uit vrijgevestigde dokters, dokters in dienstverband, apothekers, klinisch en medisch psychologen en klinisch chemici.

Meerdere groepen

In de oude situatie waren de vrijgevestigden en dienstverbanders los van elkaar georganiseerd. In het medisch specialistische bedrijf MSN NON en de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband. Daarnaast bestond er ook nog de Vereniging Medische Staf waarin álle specialisten waren vertegenwoordigd. Dit alles voortkomend uit de medische staven van drie ziekenhuizen. ‘Deze situatie leverde niet bepaald een bijdrage aan onze slagkracht. Omdat met meerdere groepen overlegd moest worden duurde het nemen van besluiten vaak lang. Nu deze organisatorische versnippering is verdwenen kunnen we als dokters veel slagvaardiger ‘opereren’,’ aldus voormalig voorzitter van het MSCT en uroloog Peter Kleingeld. ‘We spreken nu met één mond. Door als dokters gezamenlijk op te trekken in één coöperatie kan er winst behaald worden op kwaliteit, betaalbaarheid en de organisatie van zorg.’

Voordeel eenwording

Voormalig vicevoorzitter en huidig revalidatiearts Peter van Aanholt: ‘Ander voordeel van de eenwording is de gelijkgerichtheid die het oplevert. Daarmee is er gelijkschakeling van belangen en eenheid in beleid. Want dienstverbanders en vrijgevestigden zijn allemaal verbonden aan hetzelfde collectief. Dat betekent dat er gemakkelijker afspraken gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld over verschuiving van zorg of het afstemmen van protocollen en zorgpaden.’

Fusieorganisatie

De eenwording van de medische staf – die al sinds begin 2017 met dit model ‘oefenden’ in het MSCT i.o. - komt voor Treant op een goed moment. De uitdagingen bij de zorggroep zijn namelijk groot. Niet alleen neemt de fusieorganisatie maatregelen om financieel gezond te worden en is er krapte op de arbeidsmarkt, er wordt ook gewerkt aan een regiovisie die er voor moet zorgen dat bewoners van het verzorgingsgebied ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op goede, bereikbare en betaalbare zorg. Kleingeld: ‘Eendracht en eensgezindheid in de medische staf zijn daarvoor een absolute must. Het feit dat de staf zo overtuigend achter de oprichting van één collectief staat, is veelbelovend! Als bestuur van één collectief kunnen wij immers nog beter samen optrekken met de raad van bestuur en ons gezamenlijk richten op de zorg in onze mooie regio!’